Українська Русский English

Прийняття постанови обумовлене необхідністю затвердження режиму округу і зон санітарної охорони курорту Миргород. Такий режим сприятиме захисту та раціональному використанню джерел і родовищ мінеральних лікувальних вод та лікувальних торфових грязей, а також лікувального пляжу курорту, який розташований на обох берегах річки Хорол.

Відповідно до Закону України "Про курорти" встановлення режиму округу і зон санітарної охорони курорту Миргород обмежить діяльність об’єктів, що можуть забруднювати або виснажувати родовища мінеральних лікувальних вод, поверхневі водоймища, повітря, ґрунт, зелені насадження, та мають вплив на мікроклімат місцевості і склад повітря.

В межах округу підтримуватиметься режим, що забезпечує високі санітарно-гігієнічні умови курортної місцевості і захист лікувальних факторів курорту від бактеріального та інших видів забруднення, зокрема,  охорону свердловин, що виводять мінеральну воду, місця зберігання лікувальної грязі, а також чистоту водоймищ, повітря і зелених насаджень.